Klachtenregeling

Natuurlijk kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de begeleiding die je is aangeboden. Dat is voor beide partijen niet prettig maar vooral niet voor jou. De beroepsorganisatie SBLP (Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie) heeft daarom op een rijtje gezet wat je kunt doen als je een klacht hebt. Deze stappen kun je ook in dit document van de SBLP terug vinden.

STAP 1: Bespreek (zo mogelijk) je onvrede eerst met mij. Samen zullen we proberen naar een voor jou bevredigende oplossing te kijken.

STAP 2: Als we geen oplossing hebben kunnen vinden kun je je klacht melden bij een vertrouwenspersoon van de SBLP. Via dit formulier kun je contact opnemen. De contactpersoon helpt je de klacht te verhelderen, ondersteunt je – op basis van een helder stappenplan – en onderzoekt de opties om tot een vergelijk te komen tussen u en uw therapeut. Mogelijk betekent dit opnieuw contact te leggen met de therapeut. 

STAP 3: Het kan ook betekenen dat u een formele klacht wilt indienen. De klacht wordt dan doorgezet naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De contactpersoon klachtbehandeling zorgt samen met jou voor een heldere klacht- formulering en stuurt de informatie – in een beveiligde omgeving door aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de instantie waarbij ik in het kader van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg) aangesloten ben. Met de Wkkgz heeft de overheid gezorgd voor een toegankelijke klachtenregeling. De wet waarborgt dat cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen.

STAP 4: Als dit nog steeds geen bevredigende oplossing opleverd kun je een geschil indienen bij de onafhankelijke Geschillencommissie Complementairezorg waar ik bij aangesloten ben. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Heb je nog vragen of aanmerkingen over deze klachtenprocedure?
Stuur me gerust een mail naar info@riserooted.nl.
NL